Home » Stage

Stage

De advocatenstage duurt drie jaar. Tijdens deze stage wordt de beroepsopleiding gevolgd. Deze opleiding start twee maal per jaar, te weten in maart en september. Aanmelden voor de opleiding kan tot ui…

Lezingen

Een advocaat-stagiaire die vóór 1 januari 2014 is beëdigd, dient tijdens de stageperiode 5 lezingspunten te verzamelen. Voor advocaat-stagiaires die ná 1 januari 2014 zijn beëdigd, geldt dat 4 lezings…

Pleiten

Iedere advocaat-stagiair is verplicht om tijdens de stageperiode deel te nemen aan de pleitoefeningen of pleitwedstrijden. Aan deze stageverplichting is voldaan indien aan de hand van bepaalde beoorde…

van den Berg, de Rie & Uyterlinde
Niehoff, Werning & Kooij
Van Benthem & Keulen