Home » Stage

Stage

De advocatenstage duurt drie jaar. Tijdens deze stage wordt de beroepsopleiding gevolgd. Deze opleiding start twee maal per jaar, te weten in maart en september. Aanmelden voor de opleiding kan tot ui…

Lezingen

Advocaat-stagiaires die ná 1 januari 2014 zijn beëdigd, dienen vier lezingspunten te behalen.   De advocaat-stagiaire is verplicht zelf bij te houden welke lezingspunten zijn behaald. Aan het einde v…

Pleiten

Iedere advocaat-stagiair is verplicht om tijdens de stageperiode deel te nemen aan de pleitoefeningen of pleitwedstrijden. Aan deze stageverplichting is voldaan indien aan de hand van bepaalde beoorde…

Groot & Evers B.V.

Courtesie   Donna

 

 

Van Benthem & Keulen