Home » Stage » Pleiten

Pleiten

Iedere advocaat-stagiair is verplicht om tijdens de stageperiode deel te nemen aan de pleitoefeningen of pleitwedstrijden. Aan deze stageverplichting is voldaan indien i) voorafgaand aan de pleitoefening of de pleitwedstrijd is deelgenomen aan de pleittraining en ii) aan de hand van bepaalde beoordelingscriteria een voldoende wordt behaald. 

Pleitoefeningen 

De pleitoefeningen worden georganiseerd door het bestuur van de Jonge Balie Midden-Nederland. Iedereen wordt persoonlijk bericht over de datum van zijn pleitoefening. De pleitoefeningen vinden minimaal acht keer per jaar plaats. De jury bestaat uit een lid van de rechterlijke macht alsmede de eigen patroons van de stagiaires. 

In principe wordt een civielrechtelijke casus bepleit. Stagiaires die voornamelijk werkzaam zijn in het strafrecht kunnen worden ingedeeld voor de strafpleitoefening. De strafpleitoefeningen vinden circa drie keer per jaar plaats. In de jury van de strafpleitoefening neemt een lid van de rechterlijke macht, een lid van de Raad van de Orde en de eigen patroon plaats. 

Pleitwedstrijden

De pleitwedstrijden worden georganiseerd door de commissie Plaatselijke Pleitwedstrijden van de Jonge Balie Midden-Nederland. De pleitwedstrijden vinden één keer per jaar plaats in april. Stagiaires kunnen zich als deelnemer opgeven bij de betreffende commissie. Deelname aan de pleitwedstrijden levert een vrijstelling op voor de pleitoefeningen. De jury wordt gekozen door de commissie. 

Pleittraining

Voorafgaand aan de pleitwedstrijd of de pleitoefening dienen stagiaires deel te nemen aan de pleittraining. De stagiaires worden daarover geïnformeerd door de Jonge Balie. De training vindt doorgaans plaats in het Academiegebouw van de Universiteit Utrecht op het Domplein te Utrecht. Het is bij verhindering van ofwel de pleittraining ofwel de pleitoefening alleen mogelijk om de training en oefening samen te wisselen. 

Beoordeling

Beoordeling van de pleitwedstrijd en pleitoefening vindt plaats aan de hand van de door de Raad van de Orde opgestelde beoordelingscriteria. Indien een pleidooi als onvoldoende wordt beoordeeld dient de stagiaire – ongeacht een daardoor noodzakelijke verlenging van de stage - nogmaals aan de pleitoefeningen of pleitwedstrijden deel te nemen. Het bestuur van de Jonge Balie Midden-Nederland informeert het Bureau van de Raad van de Orde over de beoordeling.

Voor meer informatie omtrent (de inhoud van) de pleitwedstrijden en pleitoefeningen kunnen stagiaires het pleitreglement raadplegen en/of zich wenden tot de portefeuillehouder pleitoefeningen van het bestuur van de Jonge Balie Midden-Nederland.